Lotterier

Anna Carlstedt: Tänk på föreningslivet i spelpolitiken

"Vi måste prata om svensk spelpolitik". Det menar Anna Carlstedt, förbundsordförande i IOGT-NTO, som igår uppmanade svenska politiker att tänka på föreningslivet i framtidens politik för pengaspel.

I en debattartikel publicerad hos Nyheter 24 pekar Anna Carlstedt på att civilsamhällets och dess organisationer har en stark ställning i Sverige – men menar också att den självständighet som ett stort och livskraftigt organisationsliv kräver är hotad:

”Svensk spelpolitik har genom åren varit tydlig. Det är två sorters aktörer som enligt lag kan bedriva lotteriverksamhet – staten och ideella folkrörelser. Vi har en reglerad spelmarknad för att vi vill värna folkhälsan samtidigt som den ger förutsättningar för det breda och viktiga arbetet som civilsamhället bedriver. Vi är oroade över den utveckling som nu sker inom spelpolitiken och menar att civilsamhällets röst måste finnas med i pågående och framtida diskussioner kring den svenska spellagstiftningen.”

Oron bygger på att spelmarknaden utsätts för ett allt starkare tryck från utländska aktörer och att en del riksdagspartier vill öppna än mer för dessa via ett licenssystem. Anna Carlstedt:

”Att bedriva lotterier och på det sättet skapa möjligheter till självfinansiering har varit en av kärnpunkterna i utvecklingen av det svenska civilsamhället. Men ska det fortsätta måste det finnas en stabilitet och en dialog mellan beslutsfattarna inom politiken och den ideella sektorns aktörer. Civilsamhällespolitikens vackra ord om ”självständighet och oberoende” samt ”långsiktighet” riskerar att bli just ord om inte en framtida spelpolitik säkerställer ideella organisationers särställning.”

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer