ANDT-strategin antagen av riksdagen

Riksdagen röstade under onsdagseftermiddagen ja till regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, doping-, och tobak. Samtidigt beslutade man att eftersupning ska kriminaliseras.

I dag klubbades regeringens ANDT-strategi för åren 2011 till 2015 i riksdagen. Den största förändringen från tidigare år är att man slagit samman alkohol, narkotika, doping och tobak i en gemensam strategi. Förut behandlades varje område för sig.

Det övergripande målet i ANDT-strategin är: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Man bestämde också att strategins effekter ska mätas. Under 2011 ska regeringen presentera ett förslag på hur man ska göra uppföljningarna.

Riksdagen gav även regeringen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur man ska kunna kriminalisera så kallad eftersupning, när någon dricker alkohol efter en bilolycka. Tanken är att man ska täppa till möjligheten för personer som kört rattfulla att komma undan genom att skylla på att de druckit alkohol efter olyckan.

Joanna Wågström

 .

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och narkotikapolitiken. Läs mer.

Riksdagen beslutar om ANDT-strategin. Läs mer.

Dricka alkohol efter en bilolycka ska bli olagligt. Läs mer.

 .

Mer från Accent