Alkohol

ANDT-strategi lämnas till riksdagen

DRUGNEWS. Regeringen beslutade i onsdags om en ny strategi för alkohol, tobak, doping och narkotika för åren 2011-2015. Långsiktighet och bredd understryks i strategin som riksdagen nu ska ta ställning till. En baslinjemätning om ”problematiskt missbruk” i landet ska även göras för att kunna se strategins framtida effekter.

I ANDT-strategin anges att alkohol och tobaksanvändning ska minska och nolltolerans gäller mot narkotika och doping. Förutom mål och politiska prioriteringar anges även en tydlig struktur för hur utvecklingen av konsumtion och missbruk, medicinska och sociala skador, och åtgärder ska kunna följas upp.

– Det är helhet och kontinuitet som gäller för att stärka folkhälsan, inga tillfälliga projekt. Dessutom finns ekonomiska resurser för att genomföra strategin, 257 miljoner kronor ska satsas årligen, säger Ulrik Lindgren, politisk sakkunnig (KD) på Socialdepartementet, till Drugnews.

I de resurserna ingår fortsatt satsning på länssamordnare för att hålla ihop satsningar nationellt, regionalt och lokalt.

Att alkohol, tobak, narkotika och droger tas upp i en gemensam strategi som ersätter tidigare handlingsplaner är uttryck för att problemen ofta hänger samman. Unga som prövar narkotika har ofta även börjat röka tobak och dricka alkohol tidigt, dessutom är blandmissbruk utbrett.

Förebyggande insatser betonas i strategin, men även kontroll och tillsyn, liksom vård och behandling finns med. Ett särskilt sekretariat på Socialdepartementet föreslås få fortsätta samordna arbetet. Dessutom ska ett ANDT-råd med berörda myndigheter, forskare och ideella föreningar fortsätta att fungera som bollplank till regeringen.

För att kunna utvärdera den nya strategin och insatser mot olika drogproblem, så ska regeringen uppdra till Karolinska institutet, Centrum för psykiatriforskning, att genomföra en pilotundersökning. Dels om omfattningen av ”problematiskt missbruk” av alkohol, tobak, doping och narkotika, dels de negativa konsekvenserna för omgivningen. Denna studie ska sedan följas av en nationell baslinjemätning.

• Betyder uttrycket ”problematiskt missbruk” att det finns ett oproblematiskt dito också?

– Nja, även om varje cigg är giftig, så behöver det inte leda till missbruk. Men vad gäller narkotika och doping, så är all användning att betrakta som missbruk, säger Ulrik Lindgren på Socialdepartementet.

ANDT-strategin som antogs av regeringen strax före juluppehållet (blir offentlig efter årsskiftet), skickas nu till riksdagen som ska behandla den under våren. Där finns redan en narkotikaproposition med förslag om bland annat skärpta insatser mot nätdroger. Vid årsskiftet börjar en ny alkohollag gälla som öppnar för fler serveringar genom ändrade kökskrav, men också ställer ökade krav på krögare och att kommuner har en tillsynsplan.

I april ska regeringens utredare lämna förslag till hur missbruksvården kan förbättras och ge rätt vård vid rätt tillfälle till personer som sitter fast i beroende.

Drugnews/SL

Mer från Accent