Allt fler ser samband mellan alkohol och våld

Nio av tio ser ett tydligt samband mellan alkoholkonsumtion och misshandel. Lika många anser att en minskning av alkoholkonsumtionen i samhället skulle leda till en minskning av antalet misshandelsfall. Detta enligt en undersökning som IOGT-NTO presenterar under Folknykterhetens vecka.

– Att fler ser sambandet mellan alkoholkonsumtion och våld är ett viktigt opinionsmässigt stöd för att vidta åtgärder och borde ge politikerna på såväl nationell som lokal nivå råg i ryggen att skärpa alkoholpolitiken i restriktiv riktning, säger Sven-Olov Carlsson, förbundsordförande för IOGT-NTO.

I en stor del av de våldsbrott som sker är alkohol inblandat. En undersökning som presenterades nyligen visar också på ett starkt samband mellan alkohol och mycket grov brottslighet. Trots detta menar IOGT-NTO att det talas för lite om alkoholens roll.

– Varken politiker, rättsväsende eller medier har tidigare varit särskilt intresserade av att beskriva alkoholens roll för uppkomsten av våldsbrottslighet säger Sven-Olov Carlsson.

Undersökningen är gjord under våren av Novus Opinion på uppdrag av IOGT-NTO.

Pierre Andersson

Mer från Accent