Politik

Allt fler kropps-smugglare stoppas

Tullverket stoppar allt fler "kropps-smugglare", ofta fattiga människor som smugglar droger gömda i sin kropp. Idag grips tre gånger så många jämfört med för 15 år sedan.

Tullverket har mellan 2003 och 2017 stoppat 403 personer som gömt droger i kroppen. Förra året stoppade man 42 personer. Det rapporterar Studio ett.

– Om man håller sig till traditionell narkotika som kokain och amfetamin är det väldigt små partier som behövs för att det ska vara lönsamt, säger Tullverkets narkotikaspecialist Lars Hansson till Studio ett.

Ökningen kan delvis bero på att Tullverket förfogar över bättre teknik och gör fler kontroller än för 15 år sedan.
– Vi har blivit bättre på att få underrättelseinformation om att en kurir är på väg, säger Lars Hansson.

Tullen uppskattar att endast 5 – 10 procent av kroppssmugglarna stoppas på sin väg in i Sverige. Men hur mycket narkotika som verkligen smugglas på detta sätt är det ingen som vet.

Det vanligaste sättet att smuggla droger i kroppen är att svälja behållare med droger innan man tar sig in i Sverige. Om någon behållare går sönder under resan är risken stor att smugglaren dör.
– Det är många gånger fattiga och eländiga människor som man utnyttjar för den här trafiken. Det är ett sätt för dem och deras familj att överleva, säger Lars Hansson.

Mer från Accent