Alliansen splittrad om gårdsförsäljning

Alliansen har hittills varit enig om att gårdsförsäljning av alkohol ska införas i Sverige om det inte hotar Systembolaget eller folkhälsan. När Dagens Nyheter avslöjade att utredaren Lotty Nordling tänker lägga ett förslag där inte bara svensk alkohol ska kunna säljas på gårdarna utan även utländsk uppstod en spricka i Alliansen. Som nu har delade åsikter om gårdsförsäljningen.

För – Jan R Andersson (M), alkoholpolitisk talesman
– Vi ser gårdsförsäljning som en del av näringspolitiken inte alkoholpolitiken. Men den ska inte vara ett hinder för EG-rätten eller folkhälsan. Om det går att kringgå det vill vi införa gårdsförsäljning. I dag har vi många mindre producenter som måste få en möjlighet att komma in på marknaden. Så det är viktigt att hitta andra kanaler än Systembolaget.

Jag tror att det går att komma fram till ett förslag och om det då innebär att gårdarna även kan sälja andra utländska produkter så visst. Jag tror ändå inte att en öländsk vinbonde vill sälja någon annans produkter. Det är de egna varorna man vill sälja.

Sedan finns det en massa andra begränsningar i förslaget, som att man bara får sälja en viss mängd. Det här handlar om hantverksmässigt framställda produkter. Man ska inte bara kunna köpa en spritlada och börja sälja alkohol.

Emot – Carl B Hamilton (FP), ekonomisk politisk talesman
– Beteckningen gårdsförsäljning är helt vilseledande det här handlar bara om försäljning. Enligt EU-reglerna så är det så att säljer du vin i en butik i Sverige måste du även sälja andra länders vin i butiken. Gör man det får man samma försäljning som i andra länder. Då har vi inte längre ett monopol. Så grundfrågan är om vi vill ha kvar Systembolaget eller inte.

Den stora risken är att EU-domstolen kommer att säga att vi inte uppfyller kraven för vårt monopol längre och att vi måste ge upp Systembolaget.

De här butikerna kommer att vilja tjäna pengar och drivas av vinstintresse. Ålderskontrollerna kommer att bli sämre.

Jag ser framför mig att det här förslaget kommer att stoppas eftersom det hotar monopolet.

Joanna Wågström

Mer från Accent