Politik

Alliansen lovar höjd punktskatt på alkohol

Alliansen lovar höjd punktskatt på alkohol i sitt valmanifest. Bland annat ska punktskatten på öl och vin öka med ungefär 13 procent.

I dag presenterade Alliansen sitt valmanifest, kallat Jobbmanifestet. Men dokumentet avhandlar inte bara jobb. När det gäller alkohol och narkotika skriver Alliansen bland annat:

”Alkoholens sociala och medicinska skadeverkningar måste bekämpas. En minskad alkoholkonsumtion förbättrar hälsan och minskar många sociala problem. Systembolaget ska kvarstå i statlig ägo. Försäljningsmonopolet och en aktiv prispolitik utgör centrala verktyg i detta arbete, men mer behöver göras. Vår politik syftar till ett samhälle fritt från narkotika och dopning och ett minskat tobaksbruk. Barn och unga är en särskilt angelägen grupp.”

Det mest konkreta löftet är att skatten på alkohol ska höjas. Bland annat ska punktskatten på öl och vin öka med ungefär 13 procent.

”Sambandet mellan alkohol och våldsbrott är starkt. Insatser för att minska konsumtionen av alkohol och narkotika samt motverka missbruk är en betydelsefull del av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet”, skriver Alliansen.

Hur det blir med gårdsförsäljningen av alkohol ger Alliansen inget besked om i valmanifestet.

”En utredning prövar möjligheten att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker inom ramen för den svenska alkoholpolitiken”, skriver Alliansen.

Jenny Stadigs

Mer från Accent