Politik

Alkovåldet tar resurser från sjukvård och polis

Alkoholen tar stora resurser från sjukvård, polisväsende och andra myndigheter. Det menar Sören Carlsson Sanz, chef för antivåldsgruppen på Södersjukhuset, SÖS, i Stockholm.

På antivåldsgruppen, som Sören Carlsson Sanz ansvarar för, arbetar man med statistik över våldsoffer, studier och rapporter som utgör underlag för förebyggande arbete. Bland annat föreläser man på Polishögskolan och för 16 000 elever i svenska skolor. Allt för att visa på konsekvenserna av våld och skapa debatt och engagemang för dessa frågor.

–  Det räcker inte att bara ta hand om symptomen, utan man måste gå på grundorsaken till problemen, säger Sören Carlsson Sanz.

Man arbetar även med konsekvensprogram där förövaren får möta sitt offer. Tanken är att informera och påverka unga människor i rätt riktning, så att de i grunden förstår kriminalitetens konsekvenser.

Antivåldsgruppen har sedan 1987 fört statistik över brottsoffer på SÖS och konstaterar att 72 procent av de våldsskadade är alkoholpåverkade, vilket i många fall innefattar både offret och förövaren.

Av alla våldsoffer som kommer in på akuten en helgnatt är 30 procent av männen nyktra. Bland kvinnorna är siffran 0 procent. Samtliga kvinnor som kommer in är alltså i olika grad påverkade. De vanligaste våldsbrotten är gatuvåld samt kvinnomisshandel.

Antivåldsgruppen kommer regelbundet ut med rapporter om gatuvåldet i storstaden och genom dessa kan man utläsa trender och tendenser.

– De ger en fingervisning om hur samhället mår, säger Sören Carlsson Sanz.

Han konstaterar att om alkoholen försvann så skulle det knappast behövas några sparbeting inom sjukvården. Alkoholens konsekvenser i form av våld och sjukdomar kräver mycket stora resurser från samhället och är ett folkhälsoproblem.

– Vi har fler våldsskadade än personer med astma och diabetes. Det är hög tid att satsa resurser på att få bort alkoholens skadeverkningar.

Även Stockholmspolisens samtliga distrikt är bekymrade över att ungefär 75 procent av deras resurser – under helgnätter – går till alkovåldet på gator och krogar.

Erik Forsell, närpolischef på Östermalms närpolis anser att något måste göras. Ett sätt att stävja gatuvåldet är att inte tillåta krogar att hålla öppet längre än till klockan tre.

– Att stänga krogar klockan fem är rena vansinnet. Även om man inte är jättefull så beter man sig ändå som påverkad vid den sena timmen, på grund av trötthet om inte annat. Det gäller ju också oss poliser. Det blir en väldigt dålig arbetsmiljö och försvårar situationen, säger han.

Han efterlyser även fler och bättre kontroller av krogar. Många följer inte alkohollagen, som säger att man inte ska servera underåriga eller överförfriskade gäster. Ändå sker det hela tiden.

– Krogpersonalen har ett stort ansvar, men många ser genom fingrarna, konstaterar Erik Forsell.

Maria Zaitzewsky

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer