Alkokoll Del 5 – Allt fler svenska ungdomar föredrar nyktert

Färre ungdomar dricker alkohol i dag än för fyrtio år sedan. Andelen alkoholkonsumenter i årskurs nio har minskat med cirka 30 procent, enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings, CAN, årliga mätningar.

Många tror att ungdomar dricker allt mer alkohol. Men sanningen är att fler unga väljer att vara nyktra. Sedan sjuttiotalet har andelen elever i nian som helt avstår från alkohol ökat från tio till trettio procent, enligt CAN. Tre av tio ungdomar är alltså nykterister.

Ytterligare fyra, fem av tio dricker måttligt och sällan. Den sista gruppen dricker däremot mycket och ofta.
Ungdomars alkoholkonsumtion följer ofta den vuxna befolkningens mönster. Dricker de vuxna mer, gör ungdomarna det också och vice versa.

Ungdomars ålder när de testar alkohol för första gången påverkar också hur hög alkoholkonsumtion de har senare i livet. De som började dricka före 13 års ålder har exempelvis en genomsnittskonsumtion på 8,8 liter när de är 19 år medan en person som började dricka vid 18 års ålder endast konsumerar 1,8 liter per år i 19-årsåldern.

Forskningen har också visat att barn som blir bjudna på alkohol hemma dricker mer än de som inte blir det.

Joanna Wågström

Mer från Accent