Alkoholsponsring får idrottare att dricka mer

Foto: Nicholas Macca (bild licensierad under Creative Commons)

Alkoholsponsring av idrottsevenemang och enskilda idrottare påverkar inte bara publiken. Även de som sponsras dricker mer och på ett mer riskfyllt sätt.

Det finns ett tydligt samband mellan att som idrottare få sponsring från alkoholindustrin och en högre alkoholkonsumtion. Detta enligt en australiensisk studie som publiceras i tidskriften Alcohol and Alcoholism i dagarna.

Forskarna jämförde en grupp idrottare med sponsorer från alkoholindustrin med en grupp som hade sponsorer från andra delar av näringslivet. Man lät dem bland annat fylla i standardiserade Audit-formulär för att få fram ett mått på hur riskfyllt deras drickande var.

Resultaten visar att 69 procent av de idrottare som får alkoholsponsring ligger över gränsen för riskbruk. Motsvarande siffra på jämförelsegruppen är 59 procent.

Hela 95 procent av de sponsrade idrottsmännen i studien har sponsorer från alkoholindustrin. De studerade idrottarna kommer från såväl motions- och klubbnivå som elitnivå.

Läs en sammanfattning av studien här (PDF).

Pierre Andersson

Mer från Accent