Alkoholskatt

Alkoholskatten höjs – men inte som utlovat

Idag bekräftar Maria Larsson för TV4:s Nyheter att regeringen kommer att föreslå en höjning av alkoholskatten i höstbudgeten. Men den är betydligt mindre än man tidigare utlovat.

Enligt TV4 blir skattehöjningen på vin och öl sju procent, vilket innebär att priset på en flaska vin ökar med omkring två kronor. En ölburk blir 30-40 öre dyrare. Spritskatten ska höjas med en procent vilket också innebär en prishöjning på ett par kronor. Totalt beräknar regeringen att skattehöjningen innebär ökade intäkter till staten med 730 miljoner kronor per år.

– Folk har fått mer pengar i plånboken och vi bedömer nu att man kan göra en skattehöjning. De som är känsligast för prisförändringar är våra barn och unga och det är inte minst där som vi vill att konsumtionen ska sjunka, säger Maria Larsson, ansvarig minister för alkoholpolitiska frågor.

Skattehöjningen är dock inte alls så stor som regeringen utlovade i sitt valmanifest 2010. Där talade man om en höjning av skatten på vin och öl på 12,7 procent och en höjning av spritskatten med 5 procent.

Alkoholindustrin reagerar starkt på nyheten om höjd alkoholskatt och menar att den kommer att leda till problem.

– Det är bekymmersamt att regeringen, trots tydliga varningssignaler från tull, polis och forskare väljer att höja skatten, trots allt underlag som visar på de negativa effekterna av en höjning, säger Erika Nylander, vd på Sprit- och vinleverantörsföreningen.

Forskare som Accent har talat med menar dock att en höjning sannolikt inte kommer att påverka den illegala alkoholen särskilt mycket.

− Det beror förstås på hur mycket man höjer, men i de nivåer man nämnt i valmanifestet är det knappast någon risk, säger Mats Ramstedt, alkoholforskare och chef för STAD.

Han hänvisar till finska erfarenheter.

− I Finland har alkoholskatten höjts för en tid sedan och det har lett till en minskning av konsumtionen. Allt tyder på att samma sak skulle hända här, säger han.

Anna Carlstedt, IOGT-NTO:s ordförande, gläds åt nyheten om höjd skatt och menar att den är ett kvitto på att organisationen behövs.

– Det här är bara början, säger hon. Vi ser den här höjningen som ett första steg i att återställa alkoholskatten till den nivå den borde ligga på nu år 2013 och än är vi inte där. IOGT-NTO har ett fortsatt viktigt arbete framför sig, när nu valrörelsen drar igång ska vi vara där och påminna alla riksdagskandidater och partier om vikten av en restriktiv alkoholpolitik och att det är en vinst för alla.

Se dagens inslag från TV4 här:

Vin%20blir%20sju%20procent%20dyrare

Mer från Accent