Politik

Alkoholreklam uppmärksammas idag

Fredagen den 14 september har det europeiska alkoholpolitiska nätverket, Eurocare, utlyst en uppmärksamhetsdag för alkoholreklam.

Målet är att så många som möjligt ska rapportera in den alkoholreklam de ser just idag till Eurocare. Syftet är att få en ögonblicksbild av reklamsituationen i Europa och få exempel på hur det kan se ut i olika länder för olika målgrupper.

Bakom Eurocare står 50 organisationer från 21 europeiska länder.

Mer från Accent