Alkoholreklam

Alkoholreklam i tv kan ge miljonböter

Efter IOGT-NTO:s polisanmälan 2011 står det nu klart att svenska myndigheter vill tillämpa förbudet mot alkoholreklam även för de kanaler som sänds från Storbritannien. Om EU-kommissionen ger klartecken kan Kanal 5, TV3 och andra komma att få miljonböter.

Redan 2011 anmälde IOGT-NTO ett trettiotal aktörer som sänder alkoholreklam i tv riktad till svenska konsumenter från utlandet. Alkoholreklam i tv är förbjudet i Sverige men då flera kanaler sänder från Storbritannien har man lyckats kringgå lagen.

Byråkratins kvarnar har malt långsamt, men nu står det klart att Myndigheten för radio och tv tillsammans med Konsumentverket kontaktat EU-kommissionen för att få klartecken att vidta åtgärder mot de kanaler som sänder alkoholreklam i Sverige.

– Det som nu har gått iväg till EU-kommissionen är andra steget i ett förfarande för att vi ska kunna applicera svensk lag även för sändningar som kommer från Storbritannien, berättar Rebecca Parman, jurist på Myndigheten för radio och tv, för Accent. Det första steget var att kontakta vår motsvarighet där, brittiska Ofcom, och be dem uppmana de här bolagen att följa svensk lag, men det sade bolagen nej till.

Förfarandet beskrivs i EU:s så kallade AV-direktiv. Där framgår också att EU nu har tre månader på sig att besvara Sveriges förfrågan.

– Vi hoppas och tror på framgång, säger Rebecca Parman, men det här är lite av ett pilotärende. Sverige är ett av de första länderna som skickar en sådan här underrättelse och det är väldigt svårt att säga hur det kommer att gå.

Ett av kraven i direktivet är att Sverige måste kunna argumentera för att de aktuella bolagen, SBS och Viasat, etablerat sig i Storbritannien just för att kringgå den svenska lagen.

– Det kravet har gjort att flera andra länder har valt att stanna efter första steget i den här processen, men nu hoppas vi få besked om hur beviskraven här egentligen ser ut.

Om kommissionen ger klartecken har svenska myndigheter möjlighet att ta ut särskilda avgifter, en slags böter, av bolagen om de fortsätter att sända alkoholreklam. Myndigheten för Radio och tv har tillsyn över sponsring och i de fall program sponsras av alkoholföretag kommer man att kunna ansöka om en särskild avgift vid förvaltningsrätten. Konsumentverket har tillsyn över alkoholreklam och kommer att kunna ansöka om motsvarande avgift hos tingsrätten. Beloppen kan hamna mellan 5 000 kronor och 5 miljoner kronor per sändningstillfälle.

– Eftersom vi inte är framme riktigt än har vi inte fastställt vilka belopp vi ska ansöka om, säger Rebecca Parman. Men så snart EU-kommissionen ger klartecken är det fritt fram för oss att börja ansöka om de här avgifterna. Sedan är det upp till förvaltningsrätten och tingsrätten, men vi tycker ju att svensk lag är tydlig i det här fallet.

IOGT-NTO:s ordförande Anna Carlstedt välkomnar beskedet från myndigheterna:

— Det känns riktigt bra. Vi har kämpat hårt och länge med den här frågan så nu hoppas vi på ett klartecken från EU-kommissionen så att svensk lag faktiskt börjar gälla för alla, säger Anna Carlstedt.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer