Alkoholreklam på agendan för EUs hälsoministrar

I veckan träffas omkring 80 ministrar från EUs medlemsländer i Jönköping för ett informellt ministermöte. På dagordningen står bland annat alkoholreklamen.

Mötet är det första informella ministermötet under Sveriges ordförandeperiod. Under den första delen av veckan är det socialminister Göran Hägglund och folkhälsominister Maria Larsson som är värdar. På mötet kommer man bland annat att diskutera begränsningar för alkoholreklam.

Från alkoholindustrins sida hävdar man att alkoholreklamen bara gör att ett märke tar marknadsandelar. Nyligen slog dock en EU-rapport fast att det finns ett tydligt samband mellan reklam och ungas konsumtion av alkohol.

– Min bestämda uppfattning är att det finns en större medvetenhet om problemet bland många EU-länder. Ungdomsfylleri finns nu i flera länder och det ökar chansen till att vi kan få fram regler som åtminstone stoppar eller begränsar den skräddarsydda reklamen, säger Göran Hägglund till Svenska Dagbladet.

Göran Hägglund säger sig också vilja arbeta för att EUs regler kring införsel av alkohol mellan EU-länder ska förändras.

– I Sverige finns ju en bred uppslutning kring att införselkvoterna ska dras ner rejält, men jag vill nog i första hand ha gemensamma kvoter som gäller för alla medlemsländer. Går inte det kan vi försöka med ett svenskt undantag, säger han.

Pierre Andersson

Mer från Accent