Alkohollarm i Köpenhamn

En tredjedel av invånarna i Köpenhamn dricker så mycket alkohol att de förkortar sitt liv med fem år, visar en studie från kommunen, som redovisas i Berlingske Tidende. Kommunens egna hälsoexperter slår larm och ber politikerna minska antalet serveringstillstånd. Tillsammans med patientorganisationer, läkare och experter på prevention uppmanar de politikerna i rådhuset att ta bort vart femte serveringstillstånd.
– Man måste ta hänsyn till att Köpenhamn är en storstad med ett omfattande uteliv, men kommunen måste också ta ansvar för medaljens baksida, och då är det naturligt att göra något åt antalet serveringsställen, säger ledaren för Forebyggingskommissionen.
Men politikerna vill inte dra in några tillstånd.
– Vi vill hellre satsa på ökade informationsinsatser och bättre vård och behandling, säger kultur och fritidschef Pia Allerslev (V) till Berlingske Tidende.

Mer från Accent