Alkohollagsutredningen – förslagen punkt för punkt

* Stopp vid tre. Alkoholservering ska förbjudas efter tre på natten. Det ska dock vara möjligt att ha öppet ytterligare en timma.

* Ingen gårdsförsäljning. Att tillåta försäljningskanaler vid sidan av monopolet anses inte gå ihop med Systembolagets monopol.

* Kommunerna får skyldighet att utfärda riktlinjer för vad som gäller för serveringstillstånd inom kommunen. För att reglerna inte ska spreta så mycket över landet föreslås att Statens folkhälsoinstitut ska ta fram modeller för dessa riktlinjer.

* Cateringföretag ska få möjlighet att få stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap. (I dag måste de söka för varje tillfälle.)

* Kraven på köksutrustning och lagad mat ändras och blir lindrigare. Skälen är att exempelvis sushirestauranger också ska kunna få tillstånd.

* Det ska bli möjligt för flera restauranger att använda ett gemensamt serveringsområde under exempelvis festivaler.

* Krogar ska kunna krydda eget brännvin och sälja i egna flaskor. Särskilt tillstånd från kommunen krävs dock för att undvika svartspritsförsäljning.

* En ny påföljd, erinran, införs för krogar som inte sköter serveringen som de ska. Erinran eller varning är förstahandsalternativet, återkallelse ska främst ske efter flera varningar utan bättring.

* Den som söker serveringstillstånd måste genom en examen eller motsvarande visa att denne har tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Undantaget är om man exempelvis kan visa att man utan anmärkning drivit krog i annan kommun.

* Affärer som säljer folköl måste redan idag anmäla detta till kommunen. Nytt i utredningens förslag är det blir straffbart att inte göra detta.

* De regler som finns kring bilder i alkoholannonser föreslås gälla även i andra media än tidningar och tidskrifter, exempelvis vid annonsering på Internet. Ytterligare ett förslag är att annonser för alkohol i tidningar inte får vara större än en halvsida i tabliodformat.

Mer från Accent