Alkohol

Alkoholkonsumtionen oförändrad

I genomsnitt dricker svensken 9,4 liter per år. Det är ungefär samma som de senaste fem åren. Mest positivt är att unga vuxna dricker allt mindre. IOGT-NTO anser att konsumtionen är för hög och efterlyser kraftfulla åtgärder för att få den att sjunka.

En ny undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, visar att varje svensk över 15 år drack 9,4 liter ren alkohol under 2014. Det är fyra procent mindre än 2013 då konsumtionen var 9,7 liter. I stort sett har svenskarna dock druckit lika mycket de senaste fem åren.

– Ser man tio år tillbaka så är det en minskning på ungefär tio procent. Konsumtionen ökade fram till 2004 och sedan minskade den fram till 2009. Därefter har det legat stabilt, säger Björn Trolldal, forskare på CAN och ansvarig för monitormätningarna.

Mest intressanta tycker han inte att den oförändrade nivån är, utan att de unga vuxna dricker mindre än tidigare.

– Det verkar som om de tar med sig den lägre konsumtion, som vi sett hos unga några år nu, i vuxen ålder, säger han.

På motsvarande sätt tror han att det är med de äldre.

– Att de äldre som grupp dricker mer än tidigare är nog en följd av att de som blir äldre nu hela tiden haft en högre konsumtion än de som var i samma ålder för ett antal år sedan , säger han.

Svenskarna handlar allt mer på Systembolaget. Hela 61 procent av alkoholen kommer därifrån. Därefter följer resandeinförseln med 15 procent.

Vin är den vanligaste drycken. Omräknat till ren alkohol står vin för 42 procent av svenskarnas alkoholkonsumtion. Därefter kommer starköl 30 procent, folköl 5 procent. Övriga drycker, som cider, blanddrycker och alkoläsk, står för 1 procent.

Även om det är positivt att konsumtionen är 11 procent lägre än för tio år sedan så är den fortfarande hög.

IOGT-NTO är besvikna på att inte mer gjorts för att minska konsumtionen. I ett pressmeddelande framhåller de Italien och Frankrike, där konsumtionen minskat under 2000-talet.

– Sverige bryter mot trenden och när många andra länder inom EU lyckas minska alkoholkonsumtionen så står vi still. Det är bra att vi inte ser en ökning av konsumtionen men det håller inte i längden. Vi har rätt verktyg för att göra något åt det, men vi måste använda dem, säger Johnny Mostacero, ordförande för IOGT-NTO.

Han efterlyser politiska åtgärder.

– Kraftfulla åtgärder mot den snabbt framväxande alkoholreklamen, samt stabila och regelbundna skattehöjningar på alkohol är två åtgärder som forskningen visar sänker alkoholkonsumtionen, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

Även Björn Trolldal har tankar om vad man skulle kunna göra för att sänka konsumtionen.

– Underlätta för tullen att göra tillslag mot den organiserade delen av smugglingen. Det handlar om att man måste förenkla reglerna. Och så skulle man kunna se till att införa Kronobergsmetoden överallt. Det är ju ändå en metod som är utvärderad och har visat sig fungera säger han.

Fotnot: I Kronobergsmodellen arbetar polisen aktivt med att förebygga och minska alkoholkonsumtionen bland unga. Orsaken till modellens framgång är sannolikt att den riktar in sig på både tillgång och efterfrågan. En åtgärd inom modellen är att beslagta och förstöra alkohol för minderåriga ungdomar och kontakta deras föräldrar. En annan åtgärd är att identifiera och ingripa mot personer som langar alkohol till ungdomar för att på sätt minska tillgången. Läs mer på accentmagasin.se.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer