Almedalen

Alkoholkonsumtion fortsätter att minska

Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska i Sverige, 2011 drack i snitt varje person cirka 9,4 liter omräknat i ren alkohol. Det visar ny preliminär statistik.

Alkoholforskare på Stockholms universitet har följt trenderna sedan millennieskiftet, dels genom officiell försäljningsstatistik, dels genom telefonenkäter med 18 000 personer per år, slumpvist utvalda.

Efter toppåret 2004, då den var cirka 10,5 liter per person över 15 år, så har den minskat. Enligt forskaren Mats Ramstedt, som flyttat från Sorad till Stad-enheten i Stockholm, så var den ifjol 9,4 liter per person (en minskning med ett par deciliter sedan året före). Det är främst smuggling och privatinförsel som minskat, medan Systembolaget stärkt sin ställning.

Siffrorna är preliminära och ifrågasätts hela tiden av alkoholbranschen som i egna studier menar att den höga alkoholskatten leder till ökad smuggling och privatinförsel från gränsbutiker. De hänvisar ofta även till tullen som gör stora alkoholbeslag.

Vid ett seminarie i Almedalen på tisdagen redovisade Ramstedt att om alkoholtillverkarnas invändningar stämmer, så skulle Sverige ha högst konsumtion av alkohol i Norden med en konsumtion på uppåt 14 liter ren alkohol per person.

– Det är inte rimligt, våra monitormätningar ger en mer realistisk bild och bör utgöra basen för fortsatt kartläggning av alkoholinförseln i landet, sade Mats Ramstedt.

Nedgången i konsumtion stöds även av andra studier, exempelvis i Skåne, bland unga och i andra befolkningsstudier.

Däremot har mätningarna ändras något, enligt en expertgrupp där Ramstedt ingår. Dels för att svarsfrekvensen är låg vid telefonenkäterna, cirka hälften svarar om sina dryckesvanor och inköp. Dels har man via nya undersökningar kunnat konstatera en något större underrapportering av sprit och öl än man tidigare räknat med i alkoholforskarnas siffror. Därför har forskarna börjat vikta upp starköl och sprit, medan vin viktats ner för att bättre fånga in bilden. Det nya sättet att räkna har medfört att jämförelsestatistiken är lite högre än tidigare.

Mats Ramstedt underströk att ingen ändå vet exakt hur mycket alkohol som inhandlas och drick i landet, men att WHO har visat intresse för de svenska skattningarna av oregistrerad alkohol.

Drugnews/SL

Mer från Accent