Alkoholistvård hotas av besparingar

Regionstyrelsen i Skåne tänker lägga ner Alkoholmottagningen i Lund. Det är ett av många exempel på att landsting/regioner och kommuner i den ekonomiska krisens spår drar in på verksamhet som inte är obligatorisk.
Alkoholmottagen är en öppenvårdsbehandling för personer med alkoholmissbruk. Där arbetar flera socialsekreterare, en sjukskötare och två distriktsläkare. Lunds kommun och regionen delar på kostnaderna.  Behandlingen är gratis och under förra verksamhetsåret hade mottagningen drygt 2 000 besök.
Den borgerliga majoriteten i Region Skåne menar att specialistvård som Alkoholmottagningen i Lund inte fungerar ihop med det nya Hälsovalet. I stället kan varje vårdcentral välja om de vill erbjuda den typen av vård. Patienter på mottagningen förklarar i en artikel Sydsvenskan att vårdcentralerna inte har den förståelse och den specialistkunskap som behövs, och att de inte skulle vända sig till en vårdcentral med sina problem.
– Utan Alkoholmottagningen skulle jag nog kröna än idag och till slut hamna på sjukhus. Det skulle tvinga dem till behandling som kostar lika mycket som besparingen som de gör på att dra in mottagningen, säger en av patienterna.

Mer från Accent