Alkoholism i släkten ökar risk för missbruk

DRUGNEWS. Alkoholism i släkten kan öka risken för eget beroende – även om man inte ärftligt tillhör gruppen. Det visar en ny svensk studie där personer med en nära anhörig med alkoholproblem ofta reagerade mer positivt på drycken.

Att ärftlighet för alkoholproblem finns är inget nytt, men nu börjar man veta varför även typ 1-alkoholism kan uppstå. Det vill säga när geners samspel med miljön såsom umgänge och händelser i livet spelar in.

En studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg testade både personer med och utan alkoholproblem i släkten. 22 personer med en nära anhörig (föräldrar, mor-, eller farföräldrar) med typ 1-alkoholism jämfördes med en kontrollgrupp av 29 personer.

Båda grupperna fick dryck i blindtest, utan att veta om det var alkohol eller utblandad med juice.

– De med alkohol i släkten upplever alkoholen som mer energigivande, blir mer pratsamma, gladare och några upplever även eufori av alkoholen, säger Anna Söderplam-Gordh, forskare vid Institutionen för neurovetenskap och beroendemedicin vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg, till SR Vetenskapsradion.

Studien visar att några reagerar starkare och mer positivt av alkohol än andra och kan vidare leda till större konsumtion och risk för missbruk. Särskilt de omkring 40 procent av befolkningen som har en nära anhörig med alkoholproblem löper större risk att själv få alkoholproblem.

Ett plötsligt trauma för personer i den gruppen kan få allvarligare följder om de då börjar dricka. Forskaren anser att primärvården bör ställa mer frågor om upplevelser av alkohol för att kunna identifiera personer med högre risk för framtida alkoholproblem.

• Fotnot: Studien ”Healthy subjects with a family history of alcoholism show increased stimulative effects of alcohol” publiceras i tidskriften Alcohol; clinical & Experminental research. Intervju med Anna Söderpalm-Gordh.

Drugnews/SL

Mer från Accent