Alkoholhandläggare utsätts för hot och våld

Att hantera serveringstillstånd för alkohol i kommunerna är ett utsatt arbete. Det framgår av såväl en enkät som Kommunala Alkoholhandläggares Förening gjort som en undersökning från Rapport. Tre av tio kommunala alkoholhandläggare har upplevt hot i samband med sitt arbete och några har drabbats av misshandel. Bland annat en handläggare fick tårgas sprutad i ögonen och knäna sönderslagna av en upprörd krögare som fått sitt tillstånd indraget. Viktigt att poängtera är att det inte är alkoholhandläggarna som beslutar om en krog ska få ett tillstånd indraget. Beslutet tas av kommunpolitikerna. Handläggarna ger endast en rekommendation.

– Det är upprörande att tjänstemän upplever dessa hot. De här siffrorna måste vi ta på allvar. Detta är inte bara en rättstatsfråga utan också en arbetsmiljöfråga, säger Torbjörn Ericson, ordförande i KAF (Kommunala Alkoholhandläggares Förening).

Han menar att det är viktigt att kommunerna har säkerhetsrutiner att stödja sig på. Dessvärre är det dåligt ställt med det. 17 kommuner uppgav i KAFs enkät att de inte hade några säkerhetsrutiner och 20 uppgav att de inte visste om det fanns några rutiner.

– Säkerhetsrutinerna ska vara levande dokument och här finns mycket kvar att göra. Vi har varit i kontakt med Sveriges kommuner och landsting för att ta fram en mall för dessa, säger Torbjörn Ericson.

Att just alkoholhandläggare drabbas så hårt tror Ericson beror på två saker. Dels att det finns ett litet antal personer med kriminell bakgrund inom krogbranschen och dels att det finns mycket pengar att förlora på ett indraget alkoholtillstånd.

– Pengar är alltid en stark drivkraft. För vissa är detta så viktigt att man är beredd att hota för att få det man vill.

Av landets 308 kommunala alkoholhandläggare svarade 89 procent på Rapports enkät. Nära var fjärde handläggare uppgav att de utsatts för hot.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent