Alkoholfrågan prioriteras i EU i höst

DRUGNEWS: Regeringen tänker lyfta alkoholfrågan under svenska EU-ordförandeskapet. Reklamens roll, unga och alkohol, skadligt drickande och äldres konsumtion är några teman under toppkonferenser i höst.

En informell hälsoministerkonferens hålls redan i juli i Jönköping med folkhälsominister Maria Larsson som värd. Och i slutet av september anordnas i Stockholm dels en EU-expertkonferens om alkohol och hälsa, dels ett globalt expertmöte tillsammans med WHO om alkohol som utvecklingshinder och sociala dimensioner och relaterat till bland annat hiv-smittspriding.

Inför förberedelserna hade socialdepartementet i onsdags inbjudit frivilligorganisationer och myndigheter för att informera och erbjuda dem arrangera utställningar och parallella workshopsamband med expertkonferensen.

– Vi vill engagera och involvera ideella krafterna under ordförandeskapet. Alla pusselbitar behövs för att ge hela bilden av ett samhälle som arbetar för minskade skador och mindre drogproblem, sade statssekreterare Ragnwi Marcelind (kd) i sitt anförande för ett 70-tal deltagare i Rosenbad.

Europa har den högsta alkoholkonsumtionen i hela världen, alkohol är den tredje största riskfaktorn till för tidig död här. Och omkring 58 miljoner européer dricker riskabelt mycket. Något som särskilt drabbar ungdomar 15-29 år där alkoholdödligheten slår hårdast, exempelvis i olyckor och skador.

Och över 10 000 personer dör varje år i alkoholrelaterade trafikolyckor i Europa.

– Fakta och goda exempel på att en annan utveckling är möjlig är nödvändigt för att få gehör, säger Maria Renström, ny chef för regeringens ANT-sekretariat, till Drugnews.

Hon berättade på mötet att utvecklingen är komplex, men att EU numer tar betydligt större allvarligt på alkoholfrågan och börjat förstå att det inte är vilken vara som helst. Åldersgräser höjs för inköp av alkoholdrycker, minimipriser diskuteras att införas i flera länder, promillegränser sänks i trafiken, varningsbilder diskuteras.

Flera vinproducerande länder markant har minskat konsumtionen av alkohol, medan i några anglosaxiska länder ökar den. Att även pris och invånarnas köpkraft spelar in visas i Irland där alkoholkonsumtion och skador ökat dramatiskt följt i spåren av en ekonomisk uppgång.

Alkoholens baksidor började uppmärksammas inom EU i mitten av 1990-talet när alkoläsk lanserades och blev populärt bland unga kvinnor. Samtidigt anordnades hälsomöten och WHO antog sin första alkoholhandlingsplan i Europa.

Under förra svenska ordförandeskapet 2001 anordnades en stor alkoholkonferens i Stockholm som ledde fram till att EU skulle ta fram en alkoholstrategi för att minska konsumtion och skador. Vilket gjordes, med viss fördröjning, och som antogs 2006. Hur strategin följs ska redovisas i en första utvärdering i sommar.

Hur strategin följs ska redovisas i en första utvärdering i sommar. Men statsekreterare Ragnwi Marcelind menar att man inte får luta sig tillbaka och vara nöjd med dagens situation.

– Vi vill att visa att en restriktiv alkoholpolitik fungerar. Berätta om riskbruksprojektet, att Systembolaget har brett stöd och att vi inte är nöjda med hur billig alkohol okontrollerat förs in över gränserna, säger hon till Drugnews.

Vid en frågestund framfördes farhågor att idella sektorns närvaro mest blir en garnityr vid EU-konferenserna, utan inflytande. Ragnwi Marcelind sade till Drugnews att ”alla kan ju inte få tala”, men att det blir plats för nätverkande och meningsutbyte.

Samtal förs även om hur idella sektor ska kunna få mer inflytande med bland annat minimiseminarier under bland annat expertkonferensen i höst.

Alkoholläkaren Sven Andreasson på Folkhälsoinsitutet påminde om att terminologin att minska ”skadlig alkoholkonsumtion” inte räcker, utan att målet bör vara att minska totalkonsumtionen i Europa. Slim Lidén från kontraktsrörelsen Smart underströk att även fokusera på att höja debutåldern för alkohol, då undersökningar visar att de som börjar tidigt löper större risk att bli missbrukare.

Sven-Olov Carlsson, ordförande IOGT-NTO, menade att det nu är ett gyllene tillfälle att prioritera alkoholförebyggande insatser och driva på för en restriktiv linje.

– Det dröjer länge innan vi får ett svenskt ordförandeskap igen i EU. Det är nu det gäller, sade han till Drugnews.

Av Drugnews/Sven Liljesson


Mer från Accent