Alkohol vanlig orsak till cancer

Alkohol orsakar oftare cancer än vad man tidigare trott. Det visar en ny studie. Mer än vart femte fall av bröstcancer har enligt studien orsakats av alkohol.

Av alla cancerfall under ett år i Australien har fem procent orsakats av alkohol. Det slår Cancer Council Australia fast efter en analys. Totalt rör det sig om 5050 personer som drabbats av cancer på grund av alkohol.

– Det finns starka bevis för kopplingen mellan alkohol och cancer. Tidigare hade vi kopplat samman alkohol med ganska ovanliga cancerformer som levercancer och huvud-, och halscancer, men nya data visar att alkoholen även orsakar vanliga cancersorter som tarmcancer och förvånande nog också bröstcancer, det är förvånande eftersom mer än en femtedel av bröstcancern har alkohol som riskfaktor, säger professor Ian Olver som är vd på Cancer Council Australia till Radio Australia.

Analysen har lett fram till nya riktlinjer där cancerrådet uppmanar folk att dricka mindre alkohol. Helst ingen alkohol alls, eftersom även små mängder alkohol ökar risken för cancer.

I Sverige insjuknar drygt 50 000 personer i cancer varje år. Enligt Cancerfondens rapport för 2011 beräknas fyra procent av cancerfallen i höginkomstländer bero på alkohol. Det finns inga specifika siffror för Sverige. Det finns heller inga riktlinjer från Socialstyrelsen när det gäller alkohol och cancer i Sverige.

På Cancerfondens hemsida nämns inte alkohol som en riskfaktor för att insjukna i cancer.

– Vi har haft texter om det förut och vi håller på att ta fram nya texter om alkohol. Vi förnekar inte att alkoholen har ett samband med cancer men vi vet inte hur starkt det sambandet är, säger Britta Hedefalk som är kommunikationskoordinator på Cancerfonden.

Joanna Wågström

Mer från Accent