"Alkohol spelar betydande roll för spridningen av hiv"

OPINION: Med anledning av internationella aidsdagen skickar Maj-Lis Lööw och Anna Carlstedt från IOGT-NTO ett öppet brev till biståndsminister Gunilla Carlsson och svenska biståndsorganisationer som arbetar med hiv och aids. Alkoholens roll i spridningen av hiv måste uppmärksammas menar debattörerna.

Den första december är den internationella aidsdagen. Därför vill vi återigen göra ett försök att uppmärksamma biståndsministern Gunilla Carlsson, Sida och alla andra svenska biståndsaktörer på att alkohol spelar en betydande roll vid spridningen av hivsmitta. Allt fler studier belägger detta. Men var finns strategierna mot alkohol i kampen mot aids? Sverige satsar miljarder i aidsarbetet men varför leder inte de vetenskapliga beläggen om alkoholens roll till att Sverige och svenska organisationer inkluderar alkohol i det arbetet?

I 20 år har alkoholens roll i spridningen av hiv varit känd. Under dessa 20 år har allt fler rapporter som visat på sambandet levererats. Senast vid WHO-expertkonferensen i Stockholm i september ägnades alkoholens roll i aidsepidemin stort utrymme. Vid en forskarträff i Kapstaden i juli 2008 redovisades ett så kallat state-of-the-art dokument, d.v.s. ett 20-tal forskare hade under ett halvår dammsugit vad som finns av aktuell forskning. De visade:

• Ökat risktagande vid sexuella kontakter. Fler sexuella kontakter tas i alkoholmiljöer och under alkoholpåverkan och större risker tas, dvs man är mindre noga med att skydda sig med kondom.

• Snabbare sjukdomsutveckling/-progression hos den redan smittade som dricker. Vetenskapligt beskriv detta med att monocyternas förmåga att producera cytokiner försämras.

• En hiv-smittad som har hög alkoholkonsumtion har sämre disciplin på att följa rutinerna med läkemedel som ska hålla tillbaka sjukdomen och effekten av läkemedlen försämras.

• Fortfarande saknas tillräckligt vetenskapligt underlag för att slå fast att immunsystemet i en alkoholpåverkad cell försvagas. Odiskutabelt är dock att hög alkoholkonsumtion skadar flera organ som är viktiga för immunsystemet. Dessutom kan alkoholen medföra näringsbrist och bristande hygien, vilket också försvagar immunsystemet.

40 procent av fallen med nysmittade kvinnor är alkoholrelaterade. Kvinnorna smittas i miljöer där mycket cirklar kring alkohol. Män som är hivsmittade och dricker tar risker de inte skulle ta om de vore nyktra. Smittade män som dricker våldtar kvinnor och kvinnor som dricker tar själva större risker.

Det är hög tid för Sveriges regering och Sida liksom för svenska organisationer engagerade i hiv/aidsarbete att utarbeta strategier i utvecklingssamarbetet för en minskad konsumtion av alkohol. Om inte försvagas kampen mot aids. Detta är särskilt olyckligt eftersom vi känner till sambandet alkohol-aids och vet hur man kan minska alkoholkonsumtionen i såväl rika som fattiga länder.

Anna Carlstedt
Ordförande  i IOGT-NTO

Maj-Lis Lööw
Ordförande i IOGT-NTO-rörelsens internationella institut.

Mer från Accent