Alkoholreklam

Alkohol marknadsförs till unga på sociala medier

Alkoholindustrin kringgår regler om alkoholreklam till unga genom att använda internet och Facebook. Australiska myndigheter anser att reglerna bör ses över, skriver Courier Mail.

Det enda som skyddar unga från alkoholreklamen är att de uppger sin rätta ålder, enligt den förebyggande hälsomyndigheten i Australien.

Nästan alla har sett alkoholreklam

Drygt 94 procent av australiska barn mellan 12 och 17 år har sett alkoholreklam på tv och 55 procent har sett det på internet. Tre av fyra har också prövat att dricka alkohol.

Hälften av barnen som tittade på webbsidor som gjorde reklam för alkohol insåg inte att det var alkoholreklam, enligt myndigheten.

Ingen reglering av reklam på internet

Medan TV-reklam i Australien begränsas genom att inte visas före 20.30 på kvällarna, i syfte att skydda barn från att exponeras, finns inga motsvarande regler för internet. Det innebär en ny utmaning anser hälsomyndigheten som försvåras av att internet når över nationsgränser.

Under 2012 var alkoholindustrin den näst största annonsören på Facebook, slagen endast av bilindustrin. Några alkoholsidor har visats över tre miljoner gånger.

Enligt den australiska myndigheten är säkerheten på sidorna låg vad gäller att hindra underåriga från att komma dit. Det räker med att fylla i ett födelsedatum som visar att du är äldre än 18 år.

Lockar unga

Sidorna är också utformade så att de ofta attraherar unga, med interaktiva spel och möjlighet att ladda ner skärmsläckare, ha sport och musikavdelningar, forum och tävlingar. Dessutom saknar många av deras fan-, grupp- och eventsidor helt ålderskontroll, enligt myndigheten.

Ingen koll på You Tube

De påpekar också att You Tube tillåter alkoholindustrin att lägga upp egna sidor för att visa reklam filmer som tidigare sänts på TV, även sådan som inte följer gällande överenskommelser om utformningen av TV-reklam. På You Tube finns inga åldersrestriktioner alls.

I Storbritannien och USA ingår numera internet i industrins egen reglering av alkoholreklam och i Australien har myndigheterna nu bett alkoholindustrin och andra intressenter om synpunkter på hur exponeringen av alkoholreklam till barn ska minska.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer