Alkohol kan orsaka tjocktarmscancer

Att alkohol kan orsaka olika cancerformer är välkänt. Nu adderas även tjocktarmscancer till listan över alkoholrelaterade, allvarliga sjukdomar.

Enligt forskningsstudien, som publicerats i British Medical Journal, är alkohol huvudorsaken till sjukdomen hos var tredje drabbad. Ju mer man dricker desto större risk för tjocktarmscancer.

Exakt vad det är i alkoholen som orsakar cancer vet man inte. Men en teori är att etanolet i spriten bidrar till en mutation i DNA. En annan teori är att alkohol ofta är förknippat med en osund livsstil där rökning och snabbmat ingår. Dessa faktorer sammantaget bidrar till en ökad cancerrisk.

Enligt forskarna skulle risken minska avsevärt om män höll sig till att dricka max en halvliter öl per dag eller max två glas vin, kvinnor halva den mängden.

Men nykterister bör inte pusta ut. Även kostvanor och arvsanlag spelar in när det gäller vem som drabbas av tjocktarmscancer. Den som äter och dricker lagom av allt mår bäst, menar forskarna.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent