Alkohol

Alkohol kan förbjudas på engelska tåg

Förbud mot alkoholförsäljning och alkoholkonsumtion på tåg kan komma att bli verklighet i Storbritannien. Frågan utreds av en grupp som ser över säkerheten på järnvägen.

Sedan 2008 är det förbjudet att dricka alkohol i Londons tunnelbana.

Nu finns planer på att införa förbudet även på järnvägen. I en rapport om passagerarsäkerhet på tåg och plattformar beskrivs berusning som en faktor i 21 av de 32 dödsfall som skett de senaste 10 åren. Berusning är också inblandat i 10 procent av alla incidenter.

Enligt rapporten kommer direktiv att tas fram för hur man ska handskas med brusade passagerare. Dessutom kommer en utredning att se över om lagar eller regler behöver ändras för att underlätta för tågpersonalen, till exempel att införa förbud för försäljning och konsumtion av alkohol.

Mer från Accent