Alkohol inte längre en folkhälsofråga?

Göran Hägglund sköter folkhälsan men där ingår inte längre alkoholfrågorna. Foto: Pawel Flato
Maria Larsson ska ansvara för alkoholfrågorna. Foto: Pawel Flato

Fyra frågor till Martin Kits som är pressekreterare på socialdepartementet om att folkhälsoministern, numera Göran Hägglund, inte längre sköter alkohol-, narkotika-, doping- och tobaksfrågor, ANDT. Det gör Maria Larsson som har fått den nya titeln barn- och äldreminister.

Varför ansvarar inte folkhälsoministern för ANDT-frågor?
– Man kan göra skärningar på många olika sätt. Nu har vi gjort så att Göran Hägglund ansvarar för de frågor som ligger under landstingen och Maria Larsson har de frågor som kommunerna ansvarar för. ANDT-frågor som missbruk och missbruksvård sköts ofta kommunalt.

Om inte ANDT är en folkhälsofråga vad är det då?
– Det är klart att det är folkhälsofrågor. Vi har en mycket hög medvetenhet om de negativa folkhälsoeffekterna av missbruk.

Men kommer inte ANDT-frågorna att hamna mellan stolarna när Göran Hägglund sköter sitt folkhälsouppdrag eftersom ansvaret ligger hos någon annan?
– Det behöver man inte alls vara orolig för. Vi kommer inte att ha några vattentäta skott. Vi sitter bara några meter ifrån varandra på departementet. Maria Larsson är ansvarig för äldrefrågor men de frågorna går ju aldrig att separera från sjukvården. Det är samma sak.

Allt fler dör i skrumplever i Sverige, är det Göran Hägglunds eller Maria Larssons ansvar?
– Det är bådas ansvar. Det var det tidigare också så det är ingen skillnad.

Joanna Wågström

Mer från Accent