Alkohol i fokus på toppmöte

Det åttonde alkoholtoppmötet har gått av stapeln i Helsingborg. Där deltagare från bland annat regeringen, nykterhetsrörelsen, alkoholindustrin och kommuner samlas under två dagar för att diskutera alkoholfrågor.

Ett hundratal personer deltog i alkoholtoppmötet som är det åttonde i ordningen. På dagordningen stod allt från att socialdepartementets statssekreterare Ragnwi Marcelind presenterar regeringens politik på alkoholområdet till att Sveriges Bryggeriers vd Cecilia Giertta pratade om öl som den svenskaste drycken av alla.

Rangwi Marcelind kunde inte lämna några klara besked om hur regeringens nya ANDT-strategi ska se ut men hon framhöll att strategin ska underlätta samarbete mellan olika parter och ha tydliga mätbara mål. Några områden som hon nämnde var minskad tillgång och bättre tillsyn samt att alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar ska minskas.

– Regeringen har en hög ambition att fortsätta den restriktiva politiken, sade hon.

Ragnwi Marcelind kommenterade också Riksrevisionens rapport som presenterades nyligen. Där man inte kunde se några samband mellan de statsbidrag som delats ut till alkoholförebyggande åtgärder och ungdomars alkoholkonsumtion.

– Det är lite tråkigt men jag och Maria Larsson hävdar bestämt att våra samlade satsningar har bidragit till att färre ungdomar dricker alkohol i dag.

Den femåriga ANDT-strategin ska presenteras för Riksdagen i december.

Vid en paneldebatt efter Ragnwi Marcelinds anförande framhöll samtliga deltagare att de hade velat ha klarare besked om strategins utformande. Jan Linde från IOGT-NTO var ändå positiv till regeringens ambition.

– Ambitionen verkar vara hög och jag ser fram emot strategin, sade han.

Stundtals blev debatten ganska hätsk. Då ämnen som införsel, skatter och pris på alkohol diskuterades. Företrädare för alkoholindustrin förespråkar en sänkning av priserna på alkohol i Sverige för att sänka motivationen att åka till Tyskland och köpa billigare alkohol. Medan exempelvis IOGT-NTO vill se höjda skatter och sänkta införselkvoter.

– Men vi kan väl vara överens om att vi kan sänka införselkvoterna. Det är bra för både mig och dig, sade Jan Linde från IOGT-NTO under paneldebatten till företrädare från alkoholindustrin.

– Vi är ett globalt företag. Det spelar ingen roll om folk köper sin Baileys här eller i Tyskland för oss. Men vi vill få stopp på försäljningen av smuggelspriten till ungdomar det tycker vi är viktigt, sade Frida Nilsson från alkoholföretaget Diageo.

Sara Heine från IOGT-NTO presenterade Världshälsoorganisationens, WHO, nyantagna alkoholstrategi. Som är det första dokument i världshistorien där världens länder enats om att försöka minska alkoholens skadeverkningar.

– Strategin liknar mycket Sveriges alkoholpolitik. Det handlar om att begränsa tillgängligheten och höja alkoholskatterna, sade hon.

Joanna Wågström

Mer från Accent