”Alkohol hanteras bäst med alkoholpolitik”

Alkoholen är ett stort problem, som bäst hanteras med alkoholpolitik, skriver Mathias Bred i en ledare i Västervikstidningen idag. Anledningen är Timbros rapport om att bland annat våldet inte ökat efter uppluckringen av alkohollagen.

”Rapporten från Timbro pekar på att tillgänglighet kanske inte är en så avgörande faktor som vi tidigare trott. Men rapporten säger ingenting som tyder på att alkohol slutat vara ett av våra största samhällsproblem” konstaterar Mathias Bred från Svenska Nyhetsbyrån.

Han skriver att alkoholliberaliseringens förväntade konsekvenser, i form av ökat alkoholrelaterat våld och ökad dödlighet i alkoholrelaterade sjukdomar, har uteblivit vilket har fått liberala debattörer att jubla och efterlysa fler reformer. Men, påpekar Mathias Bred, alkoholen är fortfarande ett av våra största problem som tynger samhället med vårdkostnader, sjukfrånvaro, skadegörelse, rättsprocesser och mänskligt lidande.

”Så länge som vi har en solidarisk syn på hälsa måste vi ha en alkoholpolitik. Dess mål måste vara att begränsa konsumtionen och hjälpa människor att undkomma missbruk” är hans slutsats.

Eva Ekeroth

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer