Alkohol bakom många dödsbränder

Den ökade alkoholkonsumtionen i Finland har bidragit till fler bostadsbränder. Sedan sänkningen av den finska alkoholskatten och de slopade införselkvoterna 2004 har antal bostadsbränder i Finland ökat kraftigt. Många av bostadsbränderna orsakas av rökning, och enligt Matti Orrainen, på Räddningsbranchens Centralorganisation i Finland har ofta rökaren alkohol i blodet.

Även i Danmark syns kopplingen mellan alkohol och dödsbränder. Där orsakas varannan dödsbrand av rökning, allt som oftast i kombination med alkohol, droger eller medicin.  

Erik Ardelius

Källa: Tidningen Brandsäkert nr. 2 2010

Mer från Accent