Alkohol allt mer synligt i reklam och medier

Sex av tio svenskar tycker att reklamen för alkohol har ökat de senaste två åren. Över hälften tycker sig också se en ökning av exponeringen av öl, vin och sprit i matprogram, dokusåpor och vanliga teveserier. Detta enligt en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av IQ.

De vanligaste kanalerna för alkoholreklamen är tidningar och teve, men av undersökningen framgår också att nya sätt att nå målgrupperna har blivit vanligare. För personer över 45 år nämns e-post som en vanlig kanal, medan unga i större utsträckning nås av alkoholreklam via sociala medier.

Magnus Jägerskog, vd för IQ, är oroad över resultaten. Främst över att så många unga människor utsätts för alkoholreklam.

– Detta är oroande eftersom det finns starka bevis för att alkoholreklam får unga att dricka mer, säger han i en kommentar. Och det är klart att reklam påverkar, annars skulle inte investeringarna nästan fördubblats på två år. Undersökningen visar också att fler mellan 16 och 29 år tycker att alkoholreklam är underhållande, varm och empatisk, fortsätter Magnus Jägerskog.

Undersökningen visar också att över hälften av svenskarna tycker också att exponeringen av alkohol har ökat i teves matprogram. Många ser också en ökning i dokusåpor, tv-serier och filmer under de senaste åren. Samtidigt svarar över hälften att alkohol i tv-program framställs på ett förskönande sätt och var femte tror att drickandet i teve och på film kan göra att man dricker mer hemma.

Pierre Andersson

Not. IQ är ett dotterbolag till Systembolaget. IQ:s undersökning, som genomfördes av Novus 25 – 31 oktober 2011, omfattar 1 616 webbaserade intervjuer. De tillfrågade är ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16 år eller äldre.

Mer från Accent