USA

Akutbesök på grund av cannabis ökar efter legalisering

Stater som har legaliserat cannabis eller tillåter försäljning av så kallad medicinsk marijuana har också sett en stor ökning av antalet cannabisrelaterade besök inom akutvården.

En ny forskningsrapport från”Healthcare Cost and Utilization Project” tyder på att missbruket av cannabis i USA ökat kraftigt de senaste åren – särskilt i stater som legaliserat eller tillåter så kallad medicinsk marijuana. I Colorado, en av de stater som legaliserat försäljning, ökade antalet besök inom akutvården relaterade till cannabisbruk mellan 2007 och 2012 med över 50 procent.

Liknande ökningar ses också i flera stater som tillåter försäljning av så kallad medicinsk marijuana. Störst ökning (55 procent) såg forskarna i Hawaii.

I stater där cannabis fortfarande är illegalt syns betydligt mindre ökningar. I Oklahoma ligger den på 7 procent och i South Carolina på 0,75 procent. Ett undantag finns dock: i Texas – där cannabis fortfarande är illegalt – har antalet cannabisrelaterade akutbesök ökat med 43 procent.

– Alla pratar om Colorado, men varför säger ingen något om de stater som tillåter medicinsk marijuana? Där verkar finnas en brist i systemet. Människor med tillgång till marijuana använder det och dyker upp på akutmottagningarna, sägerAbishek Rai, huvudförfattaren bakom studien och läkare på St Mary Mercy hospital i Michigan till Medscape Medical News.

Forskarna bakom studien menar att resultaten visar att cannabismissbruket har ökat sedan 2007, och att den kraftigaste ökningen skett i stater där cannabis är legalt på ett eller annat sätt. I studien ser man ingen större skillnad mellan stater som legaliserat helt och de stater som bara tillåter försäljning och innehav för medicinskt bruk.

I studien inkluderas alla patienter som sökt psykiatrisk akutvård för exempelvis psykoser eller ångest, där också cannabis finns med i bilden.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer