Aircop – mot smuggling över Atlanten

DRUGNEWS. Drogsmuggling över Atlanten ska bekämpas med effektivare underrättelse-samarbete mellan polis, tull och flygplatspersonal. Mellan 30 och 100 ton kokain fraktades ifjol från Latinamerika via Västafrika till Europa, enligt FN:s narkotikakontrollorgan UNODC.

I en första fas i det treåriga projektet Aircop ska Brasilien och sju västafrikanska länder utbyta information för att dygnet runt kunna upptäcka och larma om smuggling.

Senare år har kriminella ligor alltmer börjat frakta kokain med fartyg och flygplan via Västafrika till Europa. Verksamheten destabiliserar regionen, där redan korruption och svaga institutioner försvårar utveckling.

När kontroll av fartygen blivit effektivare, så har flygplanstransporter med kokain ökat. Nyligen gjordes ett beslag av 2,2 ton kokain i Gambia, även öken i Mali har använts som landningsbana och plan har sedan satts i brand.

I det nya samarbetet – som leds av UNODC och finansieras av EU och Kanada – får parterna tillgång till Interpols och Världstullorganisationens databaser i real tid. De länder som ingår i Aircop är inledningsvis Brasilien och Cape Verde, Côte Elfenbenskusten, Ghana, Mali, Nigeria, Senegal och Togo. Guinea och Marocko har bjudits in att delta. Senare ska samarbetet utökas med Latinamerika och Karibien.

Drugnews/SL

Mer från Accent