"Alkoholpolitiska program grunden för att minska alkovåldet"

Minst sexton procent av Sveriges kommuner saknar ett alkoholpolitiskt program. Och av de program som finns har många inte uppdaterats sedan nittiotalet.

IOGT-NTO släpper idag rapporten ”Alkoholpolitiska program i kommunerna 2009” (PDF). Samtliga Sveriges 290 kommuner har tillfrågats om de har något program och av de 249 som svarat har 84 procent svara ja.

Siffran är något lägre än förra året, men eftersom svarsfrekvensen då också var högre kan man anta att situationen är ganska oförändrad.

Närmare hälften av kommunerna uppger att de är på gång med en uppdatering av det alkoholpolitiska programmet, något som välkomnas av IOGT-NTO.

I förordet till rapporten skriver man bland annat: ”Alkoholpolitiska program är grunden för att minska alkovåldet. Alkoholproblemen i vårt land är stora och ökande. Alla stöter vi på dem i form av barn som far illa, anhöriga med missbruksproblem, rattonykterhet och misshandel. Vid åtta av tio våldsbrott är alkohol en utlösande faktor.”

– Finns inget alkoholpolitiskt program är risken stor att man inte heller försöker komma till rätta med de problem som finns i kommunen, säger Sven-Olov Carlsson, förbundsordförande.

Pierre Andersson


Mer från Accent