Engagemang

8 av 10 mår bra av ideellt engagemang

8 av 10 som engagerar sig ideellt mår bättre på grund av sitt engagemang. Det visar en undersökning som Volontärbyrån gjort.

Majoriteten av de som engagerar sig ideellt är nöjda med sitt engagemang, mår bättre tack vare det och vill absolut fortsätta engagera sig det kommande året. Det är några av resultaten från Volontärbarometern, en enkätundersökning som Volontärbyrån har gjort.

Under mars i år har 1811 personer som haft uppdrag via byrån svarat på hur de upplever sitt ideella engagemang (vilket ger en svarsfrekvens på 32 procent.)

De allra flesta engagerar sig för att de vill hjälpa andra och förbättra samhället, men engagemanget är även något som får de engagerade att må bra. I alla fall enligt dem själva. 8 av 10 som svarade upplever att engagemanget ger dem ett mer meningsfullt liv, och lika många upplever att de mår bättre av att engagera sig ideellt.

Mer om engagemang:

Se Accents video om vad som gör människor engagerade.

Mer från Accent