Alkoholreklam

6 av 10 köper mer alkohol än de planerat

Sex av tio systembolagskunder säger att de handlar mer än vad de tänkt sig. De uppger också att ”gammal vana” och vänners rekommendationer påverkar deras inköp mer än reklam.

Det är undersökningsföretaget Novus som på uppdrag av branschföreningen Sveriges Annonsörer genomfört undersökningen som har rubriken Alkoholreklamens effekter. Där framgår att drygt åtta av tio anser att alkoholreklamen har liten inverkan, 53 procent, eller ingen inverkan alls, 30 procent, alls på vad de köper.

De menar att reklamen kommer först på femte plats över vad som påverkar dem. På första plats kommer ”gammal vana/tradition”, på andra plats rekommendation från vän, kollega eller familj, 20 procent, på tredje plats rekommendation i butik av personal, 13 procent, och på fjärde plats eget informationssökande via tidningar, sociala medier eller vinklubbar, 11 procent.

Nästan sex av tio uppger att de köper mer än vad de tänkte innan, 58 procent. I åldersgruppen 30-49 år svarar 68 procent att de handlar mer än de planerat. Enligt undersökningen investeras årligen cirka en miljard kronor i alkoholreklam i Sverige.

Om undersökningen

Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 20-79 år som har besökt systembolaget de senaste 10 dagarna. Totalt har 535 intervjuer genomförts under perioden 16-22 augusti 2017. Deltagfrekvensen är 61 procent.

Mer från Accent