Politik

50 miljoner till Statens institutionsstyrelse, SiS

Regeringen kommer föreslå att anslaget till Statens institutionsstyrelse, SiS, ökas med 50 miljoner kronor. Pengarna är tänkta till att göra organisationen mer flexibel för att klara de ständiga upp och nedgångarna i efterfrågan av vårdplatser.

– Under delar av 2009 var det låg beläggning på Statens institutionsstyrelser, SiS, på grund av minskad efterfrågan på vårdplatser. Nu, några månader senare, är det i det närmaste full beläggning. Regeringen kommer därför i vårpropositionen föreslå att anslaget till SiS ökas med 50 miljoner kronor, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Erik Ardelius

Mer från Accent