30 miljoner satsas på missbruks- och beroendevård

Alla kommuner och landsting i Sverige ska kunna få hjälp att utveckla sin missbruks- och beroendevård. Minst en ”utbildare” ska finnas tillgänglig i varje län för att stötta och utbilda aktörer inom vården.

Regeringen satsar 30 miljoner kronor på ett projekt som heter ”Kunskap till praktik” och drivs av Sveriges kommuner- och landsting, SKL.

Projektet går ut på att varje län i Sverige ska ha minst en utbildare med kompetens inom olika metoder för missbruksvård. De personerna ska sedan hjälpa kommuner och landsting inom länet att utveckla och förbättra sin missbruksvård.

– Problemet har varit att ingen visste var de kunde vända sig för att få fortbildning på det här området. Nu bygger vi upp ett kvalificerat stöd, säger Gunborg Brännström som är projektchef på avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Projektet har pågått i tre år men det är först i år som alla län i Sverige deltar.

Pengarna fördelas utifrån de lokala behoven. Varje kommun får själv se över vilken hjälp de behöver från länets utbildare och sammanställa en budget för arbetet.

En nationell baskurs har tagits fram som ska erbjudas alla län. I Norrbotten, som är det enda län som genomfört kursen hittills, deltog 600 personer.

– Det finns ett jättesug ute i länen. Jag har aldrig tidigare varit med om ett sådant här stort intresse för de här frågorna, säger Gunborg Brännström.

Joanna Wågström

Mer från Accent