15 syntetiska cannabinoider klassade

DRUGNEWS. Hittills har 15 olika former av syntetiska cannabinoider – som ofta ingår i olika nätdroger – klassats som hälsofarlig vara eller narkotika i Sverige. Dessutom har regeringen omklassat flera andra substanser till narkotika.

Flera av de syntetiska cannabinoiderna förekommer i olika örtblandningar, såsom ”Spice”. På grund av den snabba spridningen, exempelvis via internet, och risken för missbruk anses stor, så har klassningsprocessen påskyndats.

De cannabinoider som hittills reglerats och därmed förbjudits att hantera är: JWH-081 ; JWH-200 ; JWH-250 ; JWH-398; WIN55,212-2; CP55,940; JWH-007; JWH-015; JWH-019; JWH-073(metyl); JWH-098; JWH-122; JWH-147; JWH-210 och (4-metoxyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon.

Dessutom har från 1 oktober katinonerna Nafyron, N-etylkatinon och tre varianter av fluormetkatinon klassats som narkotika. Och från 21 september är substanserna 1-bensylpiperazin och Metylon omklassade från hälsofarlig vara till narkotika.

Regeringen har beslutat om klassningarna efter förslag från Folkhälsoinstitutet.

Drugnews/SL

Mer från Accent