ANDT

100 miljoner mindre till ANDT

Anslaget för ANDT-området för 2016 kommer att minska med 95 miljoner om finansdepartementet får igenom sitt förslag. Kortsiktigt menar IOGT-NTO.

I regeringens budgetförslag är anslaget för åtgärder avseende avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel nedskuret med 95 miljoner kronor för 2016.

Enligt Lina Glans, politiskt sakkunnig hos folkhälsominister Gabriel Wikström, är basanslaget höjt med 90 miljoner medan tilläggsanslaget är minskat med 185 miljoner kronor. Sammantaget blir det en minskning på 95 miljoner kronor.

– Vi håller på att uppdatera ANDT-strategin. Innan det är klart vet vi inte exakt hur budgeten ser ut. En del av besparingarna kommer vi att kunna klara med synergieffekter och ökad effektivitet. Sedan är det en del projekt som avslutas vid årsskiftet, säger hon till Accent.

 

IOGT-NTO anser att besparingen är kortsiktig.

– ANDT-strategins syfte är att förebygga kostnader och lidande som uppstår på grund av alkohol eller andra droger. Därför är det kortsiktigt att spara på det förebyggande området. Det är inte att ta ett långsiktigt ansvar, säger Simon Holmesson, politisk sekreterare på IOGT-NTO.

Vilka konsekvenser besparingen kan få vet han inte.

– Det går inte att säga innan vi vet varifrån pengarna tas, men det är svårt att se att man skulle kunna uppnå samma resultat med 100 miljoner mindre, säger han.

Mer från Accent