”Psykvården tar inte alkohol på allvar”

Mer än varannan kvinnlig patient som söker psykiatrisk vård har en så hög alkoholkonsumtion att den riskerar deras hälsa. Totalt sett är var fjärde psykpatient alkoholmissbrukare. Detta enligt sex experter och läkare inom områdena psykosocial forskning inom psykiatri i en artikel på DN Debatt strax före jul:

”Svensk psykiatri tar inte alkoholmissbruk bland patienter med psykiska problem på allvar. Detta trots att jämfört med befolkningen i stort är det betydligt vanligare att psykiatrins patienter har ett riskbruk av alkohol. … Till och med om patienterna har allvarliga problem blundar psykiatrin för sådana negativa samband.”

Pierre Andersson

Mer från Accent