”Politiker inser inte hur mycket man får ta med sig”

Sara Heine. Foto: Felicia Hedström

Höjda skatter inom EU och minskade införselkvoter. Så vill IOGT-NTO få stopp på alkoholen som flödar in i Sverige. Accent har pratat med Sara Heine, chef på verksamhetsenheten.

Hur ser IOGT-NTO på de regler som gäller för införsel i dag?
– Införseln står för en mindre del av alkoholen i Sverige. Men är ändå ett problem eftersom det inte finns någon kontroll på den.

Hur vill ni att reglerna ska se ut?
– Vi vill ha minskade införselkvoter och höjda minimiskatter. Vi vill inte att alkoholskatterna i Sverige ska sänkas för att minska prisskillnaden. Vi vill höja minimiskatterna inom EU istället.

Hur ska ni nå dit?
– Till hösten tänker vi sätta oss och göra en ordentlig kartläggning av det politiska läget och hur vi kan få upp den här frågan på bordet inom EU. Vi ska jobba för att mer resurser ges till tull och polis, som en akut insats mot problemet. Vi försöker också påverka vuxnas attityder när det gäller ungdomars drickande, det har också bäring på den här frågan.

Är det realistiskt att tro att införselkvoterna kommer att sänkas?
– Jag tror att politiker inom EU inte har insett hur mycket alkohol man får ta med sig och hur det ser ut i verkligheten. Det är nog få politiker som vill att det ska se ut så egentligen. Ur ett folkhälsoperspektiv går det nog att få till en ändring.

Joanna Wågström

Mer från Accent