”Mer medicin kan minska drogmissbruk”

DRUGNEWS. Mer medicin ska minska missbruket av alkohol och narkotika. Det menar regeringens utredare Gerhard Larsson som vill öka denna behandling och att fler läkare ska kunna skriva ut narkotikaklassade läkemedel.

Förslaget är kontroversiellt och ett steg från drogfri vård, men utredaren anser att exempelvis Naltrexon till alkoholister och Metadon och Subutex till opiatberoende behöver avdramatiseras och användas mer.

– Det är viktigt att skapa fler möjligheter att erbjuda dessa tabletter i ett sammanhang där också råd och stöd kan ges. De är underutnyttjade behandlingsformer i Sverige, säger Gerhard Larsson till Dagens Nyheter.

I missbruksvårdsutredningens kartläggning får idag högst 19 000 personer av omkring 320 000 alkoholberoende mediciner mot suget och cirka 3 500 heroinberoende får läkemedelsbehandling. Dessutom ställs högre krav på missbrukare i Sverige än i grannländer.

Utredaren Gerhard Larsson föreslår även att fler läkare än specialister ska få skriva ut dessa mediciner för att öka tilldelningen. Idag är utbud av substitutionsbehandling ojämnt i landet och inom kriminalvården erbjuds det endast på två anstalter. Utredningen ska lämnas till regeringen senast i april.

• Framtidens riskbruk, missbruk och beroendevård ska ventileras på en konferens i Stockholm. Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, som samlar 500 chefer och politiker onsdag och torsdag för att diskutera insatser mot en negativ missbruksutveckling. Alkoholmissbruket har ökat 20 procent senaste decenniet och gravt narkotikamissbruk har ökat 15 procent.

Drugnews/SL

Mer från Accent