”Man vänder inte valrossen på en gång”

Missbruksutredaren Gerhard Larsson föreslår att landstinget ska ta över ansvaret för missbruksvården, både den medicinska och psykosociala behandlingen.

Från flera håll, bland annat IOGT-NTO och Sveriges kommuner- och landsting, SKL, hörs kritiska röster. Enligt dem kommer missbruket att behandlas som en sjukdom och ett medicinskt problem av landstinget, där de sociala omständigheterna och anhöriga glöms bort.

Maria Larsson.

Men barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) tillbakavisar kritiken.

– Jag uppfattar det inte som att förslagen handlar om att utöka den medicinska behandlingen. Många förslag handlar om prevention och att tidigare upptäcka personer med problem, säger hon.

Tror du att landstinget kommer att klara av att tänka utanför sitt eget medicinska område?
– Man kanske inte vänder valrossen på en gång. Kompetens måste till. Beroendekunskap har varit en väldigt liten del i utbildningarna för vårdpersonal, säger Maria Larsson. Vården kan inte bara ägna sig åt att lindra och bota som man traditionellt gör med läkemedel.

Finns det en risk att de anhöriga glöms bort?
– Det finns risk redan i dag att de anhöriga glöms bort. Men vi har redan infört ny lagstiftning som säger att landsting och socialtjänst måste fråga om det finns barn i familjen när de har kontakt med en person.

Vad tycker du om utredningens förslag?
– Jag har längtat efter att få förslag och bland de här 70 förslagen borde det finnas något som vi kan använda.

Inom några veckor kommer förslaget att skickas ut på remiss.

– Det ska bli jätteintressant att se vad remissinstanserna tycker. Jag hoppas på en bred debatt.

Joanna Wågström

Mer från Accent