”Liten risk för missbruk"

IOGT-NTO jobbar för att motverka alkohol- och narkotikamissbruk. Samtidigt driver de en omfattande spelverksamhet som på senare tid utökats med både bingo på internet och Lyckohjulet. Detta trots att spel också kan missbrukas.

– Vi känner oss trygga och stolta över de spel vi skapar. Vi gör allt för att skapa spel som inte leder till beroende, säger Mattias Westholm som är vice vd för Miljonlotteriet.

Målet med de nya satsningarna är att öka kännedomen om och försäljningen av Miljonlotteriets produkter. På fem års sikt är planen att försäljningen ska öka med 200 miljoner kronor, från 500 miljoner per år till 700 miljoner. Det innebär också mer pengar till IOGT-NTO:s verksamhet.

Men är det etiskt försvarbart att en organisation som jobbar emot missbruk och beroende samtidigt driver spelverksamhet?

– Det är en gammal tradition att folkrörelser finansieras genom lotterier. Vi tycker att det är bra att det debatteras och att vi leder spelansvarsdebatten, säger Mattias Westholm.

Enligt honom är risken liten för att någon ska kunna bli missbrukare på grund av Miljonlotteriets lotter. Det finns inga snabba pengar inblandade, vilket gör att beteenderisken att man försöker jaga tillbaka sina förluster minimeras.

För att minska riskerna har Miljonlotteriet nyligen börjat använda sig av spelansvarsverktyget Spelkoll för sin verksamhet på internet. Det är ett verktyg som besökare på hemsidan kan ansluta sig till för att få en analys över sitt spelande.

– Skulle det vara så att någon har problem är det bättre att de kommer till oss och spelar eftersom vi har verktyg för spelansvar. Då får spelarna en dialog och en varning om de spelar för mycket. Förhoppningsvis fungerar det som en tankeväckare, säger Mattias Westholm.

Joanna Wågström

Mer från Accent