Politik

”Hjälp! Alkoholindustrin måste stoppas i Botswana”

Alkoholindustrins lobbykampanjer fortsätter i Afrika. Nyligen stoppades ett nytt förslag till alkoholpolitik i Botswana – ett förslag som var helt formulerat av industrin.

Per-Åke Andersson är programsekreterare på IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut och ansvarig för arbetet mot alkohol som utvecklingshinder. För en tid sedan kom han i kontakt med organisationen Botusa i Botswana. Botusa är ett regeringssamarbete mellan Botswana och USA bl a kring kopplingen mellan alkohol och hiv.

 – Sambayawo Nyirenda i Botusa skickade över ett dokument som var ett utkast till en nationell alkoholpolitik för Botswana, säger Per-Åke Andersson. Problemet var att utkastet lagts fram av ministern för handel och industri, inte av hälsoministern som vore mer logiskt. I själva verket var det alkoholindustrin som skrivit förslaget.

 Botusa skrev ett kritiskt brev till ministern. De menade att innehållet i förslaget till alkoholpolitik stod i strid med det som är effektiv evidensbaserad alkoholpolitik och att förslaget i själva verket hotade folkhälsan. Ministern lyssnade och såg konsekvenserna av alkoholindustrins förslag som gick i papperskorgen. Botusa fick i uppgift att leverera ett nytt förslag – baserat på folkhälsa, inte på vinstmaximering för alkoholindustrin.

 – Två kvinnor, med visst stöd av Internationella Institutet och norska Forut, stoppar en mångmiljonsatsning från den enormt starka alkoholindustrin. Kunskap är makt! Avsikten att avreglera ett lands alkohollagstiftning har gått om intet.

 Botswana är dock idag ett land i mängden i alkoholindustrins aggresiva lobbyingsatsning i Afrika. Lesotho och Swaziland har nyligen antagit lagstiftningar som formulerats av industrin.

Mer från Accent