”Gör upp med myten om säker alkoholkonsumtion”

Den brittiska professorn och alkoholforskaren David Nutt vill göra upp med myten om att små mängder alkohol inte är skadliga. I en artikel i tidningen The Guardian går han till attack mot dem som hävdar att det finns en säker konsumtionsnivå.

”Det här är en myt”, skriver David Nutt och menar att det här är argument som delvis växt fram för att alkoholindustrin ska kunna sälja mer alkohol. Forskningen visar snarare att det inte alls finns någon helt säker nivå.

Han anför i artikeln fyra argument:

  1. Alkohol är ett gift. Giftigheten förvärras av att kroppen omvandlar alkoholen till acetaldehyd, ett ännu giftigare ämne. ”Vilken matvara eller dryck som helst som innehåller acetaldehyd skulle omedelbart förbjudas som en oacceptabel hälsorisk”, skriver David Nutt.
  2. Även om de allra flesta inte blir beroende av alkohol efter sin första drink så verkar det finnas de som gör det. ”Som psykiatriker som har arbetat med alkoholister i 30 år har jag träffat många som utvecklat en stor dragning till alkoholen redan första gången de provat”, säger han. Det finns idag inget sätt att förutse vem som drabbas på det här sättet.
  3. Studierna som visar att vissa medelålders män kan få mindre hjärt- och kärlproblem av ett litet alkoholintag kan inte tas som bevis för att alkohol är bra för människor. För att komma fram till detta skulle man behöva göra en randomiserad studie där en grupp inte dricker något, en grupp dricker lite och en grupp mycket. ”Så länge den studien inte finns har vi inga bevis för att alkohol har positiva effekter på hälsan”.
  4. När det gäller andra åkommor finns ingen som helst evidens för att alkohol i små mängder skulle vara bra för hälsan. Tvärtom vet man att risken för exempelvis olyckor och cancer ökar ju mer man dricker.

”Vi får inte låta apologeter från den här giftiga industrin dra slöjor för våra ögon med de här myterna”, avslutar David Nutt.

Pierre Andersson

Läs artikeln från The Guardian här.

Mer från Accent