”EU på väg i drogliberal riktning”

DRUGNEWS. EU:s nuvarande narkotikapolitik har gjort mer skada än nytta. Den slutsatsen stödde en majoritet på en NGO-konferens i Bryssel i tisdags. En samordnare på EU-kommissionen säger att unionen långsamt är på väg i mer liberal riktning.

Syftet med konferensen i Europaparlamentets lokaler var att diskutera den så kallade Reuter-Trautmann-rapporten (pdf-fil) som konkluderar att EU-länders restriktiva narkotikastrategi i många avseenden har misslyckats.

Enligt rapporten – som lades fram förra våren inför FN-mötet i Wien – så har varken tillgången eller efterfrågan på droger minskat mellan 1998 och 2007, den period som undersöks. Priset för den restriktiva politiken har varit okontrollerade svarta marknader, drogrelaterad brottslighet och spridning av sjukdomar som hiv/aids.

Rapporten har gjorts av amerikanska tankesmedjan RAND och nederländska Trimbos Instituut, på uppdrag av EU-kommissionen. 
– Vi ville ha en rapport som baseras på tillgänglig information. Inga åsikter, bara fakta, säger Carel Edwards, som är chef för kommissionens enhet för narkotikasamordning, till Drugnews.

EU-kommissionen fick en känga från den drogliberala lobbyorganisationen European Coalition for Just and Effective Drug Policies (Encod) som, tillsammans med grekiske europaparlamentarikern Michail Tremopolous (de gröna), arrangerat konferensen.

– När intresseorganisationer kritiserar den gängse drogpolitiken så lyssnar man inte, sade Joep Oomen från Encod, som menar att lokala politiker och intresseorganisationer har en mer pragmatisk hållning till missbruksproblem.

Av de fyrtiotalet deltagarna förespråkade en majoritet en mer liberal narkotikapolitik i EU, med bland annat en avkriminalisering av ”lätta” droger.

– Med undantag för fem personer så accepterade alla deltagarna slutsatsen att den restriktiva narkotikapolitiken har gjort mer skada än nytta. Att strunta i detta skulle vara fullkomligt oansvarigt. Nu måste EU agera, sade Joep Oomen.

Mötet resulterade i några rekommendationer till EU:s institutioner, bland annat att organisera ett EU-toppmöte för att diskutera en ny narkotikastrategi i samarbete med intresseorganisationer. Initiera att vuxna ska få odla och använda cannabis för eget bruk. Att EU ska förespråka en ”harm reduction”-linje med mindre förbud i FN-samarbetet. I mars hålls nästa FN-möte om narkotika i Wien, CND (Commission on Narcotic Drugs).

Bland de deltagarna som protesterade mot mötets slutsatser fanns tre holländare och ett par svenskar – Gun Nordin från Riksförbundet narkotikafritt samhälle och Katarina Cnattingius från Anhöriga mot droger.

– Vi gillar inte hållningen att det ska vara en mänsklig rättighet att använda droger. Och vi litar inte på statistiken i rapporten, exempelvis vad gäller drogrelaterade dödsfall, sade Katarina Cnattingius till Drugnews efter mötet.

Hon menar att jämförelser mellan länder inte är tillförlitliga eftersom de använder olika sätt att samla statistik och kriterier. Men enligt EU-kommissionen använder man numera samma mätkriterier i unionen.

Varje EU-land beslutar själv över sin narkotikapolitik, men EU har också en gemensam position, som man bland annat förespråkas i FN. I de sammanhangen är EU-blocket relativt liberalt, menar Carel Edwards från kommissionen.

Han tycker också att EU-länderna står närmare varandra idag än de gjorde för femton år sedan. Det finns en samsyn om de grundläggande frågorna, men den praktiska utformningen av narkotikapolitiken och hur debatten förs beror på den sociala och politiska kulturen i varje land.

– I Sverige med en liten befolkning, ett starkt socialt nätverk och med en konsensuskultur, går det att tala om återhållsamhet. Men det är en annan verklighet i till exempel skottska Glasgow.

Håller EU på att få en mer drogliberal politik?

– Ja, långsamt och gradvis. De flesta regeringar har förstått att ifall man använder poliser och domstolar till att jaga ungar med en bit cannabis så betyder det mindre resurser till att bekämpa annan brottslighet.

Enligt Edwards håller också inställningen till droger på att förändras i breda lager av befolkningen. 
– De flesta håller med om att smuggling och langning är dåligt. Men det finns en stor minoritet, eller kanske till och med en majoritet, som undrar: är det verkligen så hemskt att använda droger?
Konferensen hölls i EU-parlamentets lokaler, notabelt är att ingen svensk parlamentariker fanns på plats. Gun Nordin från RNS anser att nya kommissionären Cecilia Malmström, som ansvarar för polis- och inrikesfrågor i EU, måste uppmärksammas om droglobbyns planer.

Av Drugnews/Sigrid Melchior

Not. Artikeln uppdaterad

Mer från Accent