”Alkoholundervisningen skrotas”

För en tid sedan kunde man läsa i Dagens Nyheter att ”alkoholundervisning i skolorna skrotas”. Av artikeln framgick att den ANT-undervisning som genomförs i skolan idag är bortkastade pengar och att man från Statens Folkhälsoinstituts sida vill satsa på föräldrar istället .

Bakgrunden är att traditionell ANT-undervisning inte har någon effekt på ungdomarnas drickande. De senaste årens forskning på området har varit samstämmig: Det är i princip omöjligt att förändra någons beteende med hjälp av utbildning eller information.

– ANT-undervisningen har under många år byggt på en förhoppning just om att vi ska kunna påverka ungdomars beteende, säger Sven Andreasson, avdelningschef på Statens Folkhälsoinstitut, FHI. Nu visar det sig att man inte uppnår det man vill och då är det fel sätt att använda resurserna.

Sven Andreasson beskriver ”ett par spår” som visat sig vara med framgångsrika. Ett par av dem är att arbeta med barnens föräldrar och att minska risken för utslagning i skolan.

Peter Moilanen, chef för verksamhetsenheten på IOGT-NTO, tycker att det är bra med större fokus på föräldrarna.

– Det här är ett arbete som man vet ger effekter. Det har varit för mycket av snabbt avklarade temadagar med före detta missbrukare som berättar ute i skolorna.
Att skolans förebyggande arbete förändras ska dock inte tolkas som att undervisningen om alkohol och andra droger ska tas bort.

– Ungdomar har fortfarande rätt att få relevant kunskap om alkohol, säger Peter Moilanen. Det vore ju väldigt märkligt om man kunde gå igenom skolan utan att få lära sig att alkohol har skadliga effekter.

Sven Andreasson håller med och menar att mediarapporteringen i frågan blev förenklad.

– Det är klart att skolan måste fortsätta att ge eleverna korrekt information om alkohol. Alla har rätt att känna till effekterna. Dessutom måste ämnet in i samhällskunskapen så att eleverna förstår varför de lagar och regler vi ha ser ut som de gör.

Vidar Aronsson är ordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund,en organisation som länge haft en omfattande verksamhet i skolan. På senare tid har det dock blivit allt svårare att få tillgång till skolans lokaler.

– Men UNF ligger ofta bättre till än många andra, det är oftast politiska ungdomsförbund som blir utestängda. Vi visar alternativ till alkoholkulturen och en av de bästa förebyggande åtgärderna är att få folk att gå med hos oss. Även om man inte stannar som medlem för livet så skjuter man upp alkoholdebuten några år och all forskning visar att det är bra. Jag tror att vi kommer att vara i skolan även i framtiden.

Pierre Andersson

Mer från Accent